Pozvaní pedagogové

19.04.2016 20:38

Zuzana Rzounková

Narodila se v Košicích a lesnímu rohu se začala věnovat v roce 1985. Studovala konzervatoř v Košicích a Brně. Svá studia završila na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. J.Petráše. Od roku 1995 byla první hornistkou Státní filharmonie Brno,v roce 2001 působila jako první hornistka České filharmonie a od roku 2002 působí na stejném postu v Symfonickém orchestru hl.m. Prahy FOK. V roce 1994 získala 1. cenu na mezinárodní soutěži v Londýně. O rok později 1.cenu na hornové soutěži v Brně, v roce 1996 pak 2.cenu a titul lareátka na mezinárodní soutěži Moravský podzim. Spolupracuje s mnoha českými a zahraničními orchestry a věnuje se zároveň sólové hře. Je členkou Českého hornového kvarteta..Od roku 2007 je pedagogem na HF JAMU v Brně.

(zroj: https://lazneluhacovice.cz/janacek/ucinkujici-zuzana-rzounkova.php)

Zdeněk Divoký

    Narozen 23. 2. 1954 ve Zlíně. Na základní umělecké škole ve Zlíně se učil hře na klavír a poté hře na lesní roh u Františka Garguláka. V roce 1969 začal studovat na konzervatoři v Brně u prof. Františka Šolce, u kterého pokračoval i ve studiu na JAMU v Brně v letech 1975 – 1980. Během studia se zúčastnil mnoha soutěží nejen u nás (laureát národní soutěže Ministerstva kultury v letech 1973, 1974 a v roce 1976 získal 3. místo, Pražské jaro 1974 – 2. cena, Pražské jaro 1978 – 1. cena), ale i v zahraničí (Markneukirchen 1974 – 2. cena, ARD Mnichov 1978 – 3. cena).
    V roce 1975 se stává sólo-hornistou Státní filharmonie Brno a působí zde až do roku 1979, poté odchází do Prahy a stává se členem České filharmonie, ve které působí až dodnes. I komorní hra byla a je součástí jeho hudebního života. V Brně byl členem několika komorních souborů - Tres Moravi, či Foerstrovo dechové kvinteto a v Praze hráčem v Pražském žesťovém triu, Pražském triu lesních rohů (společně s Jindřichem Petrášem a Jiřím Havlíkem), Oktetu českých filharmoniků (členové souboru: Bohuslav Matoušek – housle, Zdeněk Zelba – housle, Jan Šimon – viola, František Host – violoncello, Jiří Hudec – kontrabas, Ivan Doksanský – klarinet, Jaroslav Kubita – fagot, Zdeněk Divoký – lesní roh), spolupracoval se soubory Collegium Musicum Pragense, Collegium Tripartitum, Stamicovo a Panochovo kvarteto, Sexteto lesních rohů ČF a další.
    Jako sólista a komorní hráč, natočil mnoho CD a LP. Řadu skladeb současných autorů natočil a provedl v premiéře: Klement Slavický ( Musica per corno solo - tuto sólovou věc autor psal přesně podle požadavků Zdeňka Divokého, skladba vznikala v úzké spolupráci autora s ním), Jiří Pauer, Jindřich Feld, Bohuslav Řehoř, Jan Vídeňský, Oldřich Flosman, Gustav Křivinka a další.
    Sólově vystupoval v Rakousku, Švýcarsku, Německu, Anglii, Itálii, Holandsku, Japonsku a Kanadě. Důležitá je také jeho spolupráce s dalšími významnými hornisty, jako jsou Bratři Tylšarové, Radek Baborák, Jindřich Petráš, Ondřej Vrabec a další. Z dostupných informací bych ráda uvedla některé z koncertů, které s těmito umělci provedl v doprovodu České filharmonie:
13. a 14. září 1984 ve Dvořákově síni Rudolfina, pod vedením dirigenta Václava Neumanna společně se Zdeňkem Tylšarem, Bedřichem Tylšarem a Stanislavem Suchánkem, zahrál Zdeněk Divoký Koncertní kus pro 4 lesní rohy op. 86 od R. Schumanna. Ve stejné sestavě pod taktovkou Christophera Seamana, zaněla tato skladba také 25. května 1992 ve Smetanově síni Obecního domu.
    10. a 11. listopadu 1987 ve Dvořákově síni Rudolfina společně se Zdeňkem Tylšarem, Bedřichem Tylšarem a Jindřichem Petrášem zazněla skladba od L. Mozarta: Sinfonia G dur da caccia pro 4 lesní rohy a smyčce.
28. února a 1. března 2002 ve Dvořákově síni Rudolfina, dirigentem byl Vladimír Válek, předvedli Radek Baborák, Zdeněk Divoký, Ondřej Vrabec a Stanislav Suchánek Koncert pro 4 lesní rohy od A. Downese.
Pravidelně je také zván do poroty do nejrůznějších uměleckých soutěží, např. Pražské jaro1992, Leeuwarden 1995 Loňského roku (2012) byl členem poroty ve výběrovém kole na Pražské jaro 2013.
    Významným rokem v jeho uměleckém životě, byl rok 1995, kdy se začal více zajímat o hru na bezventilový – přirozený lesní roh. Díky tomuto jeho počinu, se „naturn horna“ dostala opět do většího povědomí posluchačů a každé jeho vystoupení neslo vlnu obdivu, co se dá na tento krkolomný nástroj zahrát pouze nátiskem a rukou v korpusu. V letech 2002 – 2005 se rozhodl přirozený roh oficiálně vystudovat v doktorandském studiu na AMU v Praze u prof. Zdeňka Tylšara a prof. Jaromíra Havlíka. Jeho promyšlené Denní nátiskové cvičení, rozdělené do cvičebních dvou-týdnů, je používáno na všech hudebních školách a konzervatořích a to nejen v České republice.
    Společně s Jindřichem Petrášem a Jiřím Havlíkem založil světově známé kurzy pro lesní roh Hornclass (viz. kapitola 4)
    Post profesora na AMU v Praze získal roku 2006 a působí zde dodnes, stejně jako na Pražské konzervatoři, kde začal vyučovat v roce 1998

 

 Jindřich Petráš

Narozen 13. listopadu 1961 v Přerově. Hru na lesní roh studoval na konzervatoři v Brně u prof. Františka Šolce (kapitola 2. 3. 2.) a posléze na JAMU u stejného pedagoga. Absolvoval roku 1986. V těchto letech byl již sólo-hornistou České filharmonie. Již během studií získal mnoho ocenění v soutěžích, např. Markneukirchen roku 1984, kde obdržel 1. cenu, Ženeva 1985 2. cena (1. cena nebyla udělena). V roce 1987 získal hned dvě první ceny a to na soutěži v Kraslicích a na Pražském jaru. V Mnichově roku 1988 získal 2. cenu, (1. cena nebyla udělena). Tyto soutěže mu zajistili prvenství studenta JAMU s největším počtem úspěchů. V letech 1980 - 1984, působil jako sólo-hornista ve Státní filharmonii Brno, poté nastoupil jako sólo-hornista do České filharmonie, kde setrval až do roku 1996.

Sólová dráha Jindřicha Petráše byla velmi rozmanitá. Vystupoval sólově s předními českými orchestry, nejčastěji pak s Českou filharmonií. Svým hráčským uměním potěšil posluchače nejen po celé Evropě, ale i v Jižní Americe. Jeho repertoár obsahoval většinu hornové literatury. Sólově vystupoval s předními českými i zahraničními orchestry. Natočil přes 12 sólových desek.

V oblasti komorní hry byl od r. 1980 do r. 1984 členem Foersterova dechového kvinteta, v roce 1982 založil soubor Brno Brass Band, od roku 1985 působil v dechovém oktetu Harmonie České filharmonie a poté následovalo členství v Dechovém kvintetu České filharmonie a Dechovém oktetu České filharmonie. V roce 1985 se stal vedoucím souboru Pražské trio lesních rohů

(členové: Jiří Havlík, Zdeněk Divoký, Jindřich Petráš), se kterým procestoval Holandsko, Švýcarsko, Japonsko i Kanadu.

V roce 1994 vyučoval na Pražské konzervatoři za prof. Bedřicha Tylšara a roku 1995 zde získal stálý pracovní úvazek. Od roku 1996 přijal nabídku pedagoga na brněnské konzervatoři a stal se zároveň vedoucím katedry dechových a bicích nástrojů na JAMU. Na obou místech působí dodnes. Jeho žáci zaujímají místa v předních českých hudebních tělesech (FOK, Hradní stráž, Pražská komorní filharmonie, Národní divadlo v Praze).

Je spoluzakladatelem prvních hornových kurzů v Čechách – Hornclass (viz kapitola 4). Je členem poroty mezinárodních soutěží 

(zdroj textu: Bakalářská práce - Lesní roh v Čechách po roce 1945, autor: Vilma Petrusová)

 

    

Jana Švadlenková, roz. Řeřichová

    Narozena 9. července 1981 v Táboře. V letech 1995 – 2001 studovala Pražskou konzervatoř ve třídě prof. Bedřicha Tylšara. Po úspěšném absolvování této školy byla přijata na AMU v Praze k  prof. Zdeňkovi Tylšarovi a současně se studiem AMU studovala také na Universität der Künste v Berlíně, kam byla přijata roku 2002. AMU v Praze absolvovala roku 2006 a studium v Německu zakončila úspěšně roku 2007.
     Významné úspěchy:
-rok 1997 soutěž Konzervatoří České republiky v Ostravě - 1. cena,
-rok 1998 soutěž Concertino Praga- 1. cena v národním kole a postup do kola mezinárodního
-rok 1998 soutěž žesťových nástrojů v Brně - 1. cena a cena absolutního vítěze
-rok 2000 soutěž Konzervatoří České republiky v Teplicích - 2. cena.
-rok 2005 soutěž žesťových nástrojů v Brně - 1. cena
-rok 2007 soutěž žesťových nástrojů v Brně – 1. cena
-rok 2007 Pražské jaro – čestné uznání
    V letech 2000 – 2001 působila v České filharmonii, o dva roky později byla přijata do Komorní filharmonie v Brémách, ve které hrála do roku 2004. Pravidelně spolupracuje s orchestry Deutsche kammerorchester Berlin, Kammerakademie Potsdam, Concerto Brandenburg, Dresdner Kapellsolisten, se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Českým národním orchestrem, Pražskou komorní filharmonií a orchestrem Musica Florea .
    Od září 2011 působí jako pedagožka na konzervatoři v Praze a od října 2012 vyučuje na HAMU v Praze a Hudebním gymnáziu v Praze.

 

 

 zdroj textu: Bakalářská práce - Lesní roh v Čechách po roce 1945, autor: Vilma Petrusová