Vyplněnou, podepsanou a naskenovanou přihlášku pošlete, prosím, na email minihorn@seznam.cz