Program kurzů

Výuka:  

Aktivní účastník má individuální lekci v délce 15 minut u každého z pozvaných pedagogů - Zuzana Rzounková, Jindřich Petráš, Zdeněk Divoký, Jana Švadlenková. Součástí výuky jsou také náslechy ostatních účastníků v jejich hodinách.

Ansámblová hra: 

Při ansámblové hře si společně zahrají všichni účastníci, jejich učitelé a pozvaní pedagogové. Nejen pro děti je to velmi silný zážitek.

Koncert účastníků:

Každý účastník (aktivní i pasivní) má možnost zahrát si na Koncertě účastníků. Korepetitor je zajištěn. 

Doprovodný program

Během kurzů probíhají soutěže (vědomostní soutěž, šifrovačka, hra na ozvěnu, soutěž o logo miniHORN 2018). 

Koncert  Zuzany Rzounkové:

Výstavy nástrojů, pomůcek, notového materiálu:

 Navštívit můžete také výstavu nástrojů a jejich doplňků. Vystavené věci lze na místě i zakoupit.

Za spoluprávi děkujeme